🔺 حضور معاون وزیر بهداشت در بیمارستان سانحه‌دیده قائم رشت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 حضور معاون وزیر بهداشت در بیمارستان سانحه‌دیده قائم رشت

🔺 حضور معاون وزیر بهداشت در بیمارستان سانحه‌دیده قائم رشت

🔹 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور بررسی و ارزیابی دقیق از جزئیات حادثه آتش سوزی بیمارستان بین المللی قائم رشت، وارد این بیمارستان خصوصی شد. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup