🔺 فاضلی: جوانگرایی در تیم ملی نیازمند حمایت مسئولان فدراسیون فوتبال است/ از لحاظ ساختار تهاجمی کمی جسورتر شده‌ایم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 فاضلی: جوانگرایی در تیم ملی نیازمند حمایت مسئولان فدراسیون فوتبال است/ از لحاظ ساختار تهاجمی کمی جسورتر شده‌ایم

🔺 فاضلی: جوانگرایی در تیم ملی نیازمند حمایت مسئولان فدراسیون فوتبال است/ از لحاظ ساختار تهاجمی کمی جسورتر شده‌ایم

🔹 مربی و کارشناس فوتبال کشورمان تأکید کرد، جوانگرایی در تیم ملی بدون حمایت مسئولان فدراسیون فوتبال امکانپذیر نیست. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup