🔺 کودکان غزه تحت اجبار جنگ، نان‌آور شده‌اند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کودکان غزه تحت اجبار جنگ، نان‌آور شده‌اند

🔺 کودکان غزه تحت اجبار جنگ، نان‌آور شده‌اند

🔹 در پی حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه که ۹ ماه از آن می‌گذرد، کودکان غزه برای کمک به تامین معاش خانواده‌هایشان که نیازمند دریافت کمک‌های انسانی هستند، وارد مشاغل سخت شده‌اند. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup