🔺 کشوری:‌ آزادی «حمید نوری» اقتدار بین‌المللی ایران را نشان داد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 کشوری:‌ آزادی «حمید نوری» اقتدار بین‌المللی ایران را نشان داد

🔺 کشوری:‌ آزادی «حمید نوری» اقتدار بین‌المللی ایران را نشان داد

🔺 کشوری:‌ آزادی «حمید نوری» اقتدار بین‌المللی ایران را نشان داد

🔹 نماینده قائمشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ایران با آزادی حمید نوری اقتدار بین‌المللی خود را نشان داد که این ناشی از دیپلماسی قدرتمندانه شهید امیرعبداللهیان است. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup