🔺 الاهرام: احتمال آغاز جنگ گسترده‌ اسرائیل علیه لبنان هنوز بعید است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 الاهرام: احتمال آغاز جنگ گسترده‌ اسرائیل علیه لبنان هنوز بعید است

🔺 الاهرام: احتمال آغاز جنگ گسترده‌ اسرائیل علیه لبنان هنوز بعید است

🔺 الاهرام: احتمال آغاز جنگ گسترده‌ اسرائیل علیه لبنان هنوز بعید است

🔹 یک روزنامه مصری نوشت با وجود تنش نظامی مستمر از سوی رژیم صهیونیستی اما احتمال آغاز جنگی گسترده از سوی این رژیم علیه لبنان همچنان بعید است و تنها احتمال دارد که تنش گسترده‌ای آغاز شود و به سطح جنگ فراگیر نمی‌رسد. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup