🔺 ۸۳۳۰ هکتار زمین برای تولید مسکن در شهرهای جدید تامین شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ۸۳۳۰ هکتار زمین برای تولید مسکن در شهرهای جدید تامین شد

🔺 ۸۳۳۰ هکتار زمین برای تولید مسکن در شهرهای جدید تامین شد

🔹  تامین زمین تولید مسکن شهرهای جدید به میزان هشت‌هزار و ۳۳۰ هکتار، آماده‌سازی اراضی به میزان یک‌هزار و ۶۷۷ هکتار و شناسایی و تصویب ۲۷ پهنه برای توسعه شهرهای جدید و شهرک‌های ساحلی، بخشی از عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید در یک‌هزار روز دولت سیزدهم در بخش شهرسازی است. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup