🔺 سهام جزئی دولت در شرکت‌ها امسال واگذار می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سهام جزئی دولت در شرکت‌ها امسال واگذار می‌شود

🔺 سهام جزئی دولت در شرکت‌ها امسال واگذار می‌شود

🔹 سرپرست سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه از ظرفیت مولدسازی و املاک مازاد برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام استفاده می‌شود، گفت: سهام جزئی دولت در شرکت‌ها امسال واگذار می‌شود / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup