🔺 رشته سوارکاری ظرفیت کسب ۳۰ مدال المپیکی را دارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 رشته سوارکاری ظرفیت کسب ۳۰ مدال المپیکی را دارد

🔺 رشته سوارکاری ظرفیت کسب ۳۰ مدال المپیکی را دارد

🔹 رییس فدراسیون سوارکاری با بیان اینکه این رشته ورزشی ظرفیت کسب ۳۰ مدال المپیکی را دارد، گفت: باید بیش از گذشته به این ورزش بها داد و برای رشد و توسعه آن سرمایه گذاری کرد. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup