🔺 دلیل مخالفت امریکا با قطعنامه اروپا علیه ایران/ فرصت طلایی برای احیای برجام؟!

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 دلیل مخالفت امریکا با قطعنامه اروپا علیه ایران/ فرصت طلایی برای احیای برجام؟!

🔺 دلیل مخالفت امریکا با قطعنامه اروپا علیه ایران/ فرصت طلایی برای احیای برجام؟!

🔺 دلیل مخالفت امریکا با قطعنامه اروپا علیه ایران/ فرصت طلایی برای احیای برجام؟!

🔹 سقوط بالگرد رئیس جمهور کشورمان رویداد مهمی بود که تصمیم امریکایی ها را برای همراهی با اروپا در صدور قطعنامه علیه ایران، تغییر داد. اما امریکایی ها چه وضعیتی در ایران را پیش بینی می کنند که فعلا برای صدور قطعنامه علیه ایران دست نگه داشتند؟ / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup