🔺 نمک روی زخم شِکر؛ روایت آقای معاون از دلیل افزایش ۵۱ درصدی قیمت / هیات وزیران، ارز ترجیحی نداد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 نمک روی زخم شِکر؛ روایت آقای معاون از دلیل افزایش ۵۱ درصدی قیمت / هیات وزیران، ارز ترجیحی نداد

🔺 نمک روی زخم شِکر؛ روایت آقای معاون از دلیل افزایش ۵۱ درصدی قیمت / هیات وزیران، ارز ترجیحی نداد

🔹 معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید دارد در سال گذشته واردات شکر خام و شکر تصفیه شده با دلار ۲۸۵۰۰ بوده، اما برای سال جاری، شکر خام از لیست ارز ترجیحی حذف شده و عاملی برای افزایش قیمت شکر در بازار است. / تابناک

ادامه مطلب ...
popup