🔺 کاهش تورم نهاده‌های ساختمانی در ۱۴۰۲

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کاهش تورم نهاده‌های ساختمانی در ۱۴۰۲

🔺 کاهش تورم نهاده‌های ساختمانی در ۱۴۰۲

🔹 گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم سالیانه و نقطه به نقطه نهاده‌های ساختمانی در شهر تهران در پایان زمستان ۱۴۰۲ به ترتیب به ۳۷.۱ و ۲۳.۸ درصد رسیده که نسبت به فصل قبل از آن، کاهش داشته است. / ایرنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup