🔺 رکورد بی‌سابقه دولت سیزدهم در اجرای پروژه‌های آماده‌سازی مسکن

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 رکورد بی‌سابقه دولت سیزدهم در اجرای پروژه‌های آماده‌سازی مسکن

🔺 رکورد بی‌سابقه دولت سیزدهم در اجرای پروژه‌های آماده‌سازی مسکن

🔺 رکورد بی‌سابقه دولت سیزدهم در اجرای پروژه‌های آماده‌سازی مسکن

🔹  معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای پروژه‌های آماده‌سازی طرح نهضت ملی مسکن برای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در کشور، اجرای این میزان پروژه آماده‌سازی را در دولت‌های گذشته بی‌سابقه است. / ایرنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup