🔺 حل مشکلات اقتصادی کشور با طرح ملی «جهش تولید با مشارکت مردم»

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 حل مشکلات اقتصادی کشور با طرح ملی «جهش تولید با مشارکت مردم»

🔺 حل مشکلات اقتصادی کشور با طرح ملی «جهش تولید با مشارکت مردم»

🔹 سردار سلیمانی گفت: طرح ملی جهش تولید با مشارکت مردم توسط بسیج سازندگی کشور و با کمک سپاه‌های استانی در حال تولید و آماده سازی است تا از این طریق بشود مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم. / دفاع مقدس

ادامه مطلب ...
popup