🔺 راهکارهای تحول خانواده براساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 راهکارهای تحول خانواده براساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

🔺 راهکارهای تحول خانواده براساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

🔺 راهکارهای تحول خانواده براساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

🔹 از آنجا که شکل گیری اولین رگه‌های هویت ملی، عشق به وطن و تقید به ارزش‌های اجتماعی، ملی و دینی در خانواده صورت می گیرد، توجه به نهاد خانواده می‌تواند انسجام اجتماعی را در پی داشته باشد. / ایسنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup