🔺 درخواست آمریکا از اعراب برای مشارکت در کنترل غزه بعد از جنگ

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 درخواست آمریکا از اعراب برای مشارکت در کنترل غزه بعد از جنگ

🔺 درخواست آمریکا از اعراب برای مشارکت در کنترل غزه بعد از جنگ

🔺 درخواست آمریکا از اعراب برای مشارکت در کنترل غزه بعد از جنگ

🔹 واشنگتن از کشورهای عربی منطقه خواسته پس از پایان جنگ غزه، نیروهای خود را برای کنترل شرایط به این باریکه اعزام کنند، اما یکی از شروط این کشورها برای این کار، به‌رسمیت‌شناختن کشور فلسطین توسط آمریکا است. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup