🔺 خودکفا شدن ۱۱۰ هزار خانوار مددجوی امداد در کشور

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 خودکفا شدن ۱۱۰ هزار خانوار مددجوی امداد در کشور

🔺 خودکفا شدن ۱۱۰ هزار خانوار مددجوی امداد در کشور

🔹 قائم مقام کمیته امداد امام خمینی کشور گفت: در سال ۱۴۰۳ خودکفایی و اشتغال ۱۱۰ هزار خانوار دیگر مددجوی امداد را در دستور کار داریم تا این خانوارها از پوشش کمیته امداد خارج شده و به چرخه تولید و اشتغال کشور باز گردند. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup