🔺 نمایشگاه کتاب تنها منبع امید ناشران کوچک است/ سیستم توزیع نیازمند راهکار جدید

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • فرهنگی
  • 🔺 نمایشگاه کتاب تنها منبع امید ناشران کوچک است/ سیستم توزیع نیازمند راهکار جدید

🔺 نمایشگاه کتاب تنها منبع امید ناشران کوچک است/ سیستم توزیع نیازمند راهکار جدید

🔺 نمایشگاه کتاب تنها منبع امید ناشران کوچک است/ سیستم توزیع نیازمند راهکار جدید

🔹 مدیر انتشارات «شمعدونی» گفت: نکته مهم این است که ناشرانی که کوچک هستند و تولید کمی دارند و برای مثال سالی ۵ کتاب منتشر می‌کنند، تنها منبع امیدشان نمایشگاه کتاب است تا نقدینگی به دست بیاورند و با آن نقدینگی بتوانند کتاب منتشر کنند. / ایرنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup