🔺 چه موانعی بر سر راه رسیدن انسان به مریخ قرار دارد؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 چه موانعی بر سر راه رسیدن انسان به مریخ قرار دارد؟

🔺 چه موانعی بر سر راه رسیدن انسان به مریخ قرار دارد؟

🔺 چه موانعی بر سر راه رسیدن انسان به مریخ قرار دارد؟

🔹 فرستادن اولین انسان‌ها به مریخ نه تنها رویای نسل‌های بی‌شماری بوده است، بلکه به دوران اولیه مدرن نیز برمی‌گردد. همچنین یکی از موضوعات عصر فضا برنامه‌ریزی چنین ماموریت‌هایی بوده و بخشی جدایی ناپذیر از چشم‌انداز فعلی برای آینده اکتشافات فضایی به حساب می‌آید اما این آرزوی دیرینه هنوز محقق نشده است. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup