🔺 نیروی انسانی بخش دولتی باید قوی باشد تا بتواند از حقوق بیت‌المال دفاع کند 

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 نیروی انسانی بخش دولتی باید قوی باشد تا بتواند از حقوق بیت‌المال دفاع کند 

🔺 نیروی انسانی بخش دولتی باید قوی باشد تا بتواند از حقوق بیت‌المال دفاع کند 

🔺 نیروی انسانی بخش دولتی باید قوی باشد تا بتواند از حقوق بیت‌المال دفاع کند 

🔹 وزیر راه و شهرسازی در سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی حقوقی، مدیران و کارشناسان حقوقی وزارتخانه را مشاوران امین دانست و گفت: نیروی انسانی در بخش دولتی باید قوی باشد تا بتواند از حقوق دولت و بیت‌المال دفاع کند. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup