🔺 اظهارات وزیر فرهنگ درباره پخش فیلم قبل از دریافت مجوز

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اظهارات وزیر فرهنگ درباره پخش فیلم قبل از دریافت مجوز

🔹 اسماعیلی تصریح کرد: اخیرا دو سه مورد فیلمبرداری بدون مجوز صورت گرفته که جای گلایه از برخی دستگاه‌ها هست، ولی با نظارت صورت گرفته، حتی سر صحنه جلوی ادامه کار را گرفته‌ایم؛ در یک مورد اخیر، گفتم این فیلم همه خط قرمز‌ها را زیر پا گذاشته و دستور برخورد هم دادم. / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup