🔺 زاکانی: با مدیریت قبلی نوسازی تهران ۱۴۶ سال طول می‌کشید

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 زاکانی: با مدیریت قبلی نوسازی تهران ۱۴۶ سال طول می‌کشید

🔹 علیرضا زاکانی، شهردار تهران در کنفرانس بین‌المللی زلزله و زمین‌شناسی یکی از اقدامات صورت گرفته برای تغییر کالبد شهر را افزایش شیب صدور پروانه ساختمانی دانست. / آفتاب

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup