🔺 رشد شاخص‌های آماری پرواز و مسافر در فروردین ۱۴۰۳ 

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 رشد شاخص‌های آماری پرواز و مسافر در فروردین ۱۴۰۳ 

🔺 رشد شاخص‌های آماری پرواز و مسافر در فروردین ۱۴۰۳ 

🔹 معاون برنامه‌ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها از افزایش چهار درصدی نشست و برخاست هواپیما، رشد ۲ درصدی اعزام و پذیرش مسافر و افزایش ۱۱ درصدی ارسال و پذیرش بار در فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت در فروردین امسال نسبت به اسفند سال گذشته خبر داد. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup