🔺 نیرو‌های مسلح ویژگی‌های مکتبی و جهادی برجسته‌ای دارند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نیرو‌های مسلح ویژگی‌های مکتبی و جهادی برجسته‌ای دارند

🔺 نیرو‌های مسلح ویژگی‌های مکتبی و جهادی برجسته‌ای دارند

🔹 سردار «سنایی‌راد» با اشاره به توان دفاعی ایران اسلامی گفت: نیرو‌های مسلح در تأمین امنیت کشور نقش محوری داشته و از ویژگی‌های مکتبی و جهادی برجسته‌ای برخوردارند. / دفاع مقدس

ادامه مطلب ...
popup