🔺 سبقت باستان‌شناسی کشورهای حاشیه خلیج فارس از ایران!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سبقت باستان‌شناسی کشورهای حاشیه خلیج فارس از ایران!

🔺 سبقت باستان‌شناسی کشورهای حاشیه خلیج فارس از ایران!

🔹 باستان‌شناسانی که پس از وقفه‌ای ۱۳ ساله، بندر ساسانی سیراف در سواحل خلیج فارس را کاوش کردند، هشدار دادند: کاوش‌های باستان‌شناختی کشورهای حاشیه خلیج فارس رشد و شتاب بسیار بیشتری در مقایسه با ایران دارد. درحالی که موج تخریب آثار تاریخی خلیج فارس سرعت بیشتری گرفته و بخش بزرگی از عرصه بندر سیراف نیز بر اثر ساخت و سازها نابود شده است. / ایسنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup