🔺 گوترش: ما هر گونه حمله به افراد و اماکن دیپلماتیک را محکوم می‌کنیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 گوترش: ما هر گونه حمله به افراد و اماکن دیپلماتیک را محکوم می‌کنیم

🔺 گوترش: ما هر گونه حمله به افراد و اماکن دیپلماتیک را محکوم می‌کنیم

🔺 گوترش: ما هر گونه حمله به افراد و اماکن دیپلماتیک را محکوم می‌کنیم

🔹 آنتونی گوترش در گفتگوی تلفنی با امیرعبداللهیان بر سه نگرانی سازمان ملل متحد از جمله ضرورت برقراری فوری آتش بس، ارسال کمک‌های بشر دوستانه به غزه و ضرورت جلوگیری از گسترش دامنه جنگ تاکید کرد. / قوه قضائیه

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup