🔺 افزایش صدور مجوز واحد توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان‌های کشور

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • فرهنگی
  • 🔺 افزایش صدور مجوز واحد توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان‌های کشور

🔺 افزایش صدور مجوز واحد توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان‌های کشور

🔺 افزایش صدور مجوز واحد توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان‌های کشور

🔹 معاون فناوری و تحقیقات وزارت بهداشت می‌گوید: سال گذشته ­­۲۱ مجوز تاسیس واحد توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی صادر شد. / صدا و سیما

ادامه مطلب ...
popup