🔺 فرهنگ قرآنی در بین خانواده‌های نیروهای مسلح به یک الگو تبدیل شده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 فرهنگ قرآنی در بین خانواده‌های نیروهای مسلح به یک الگو تبدیل شده است

🔺 فرهنگ قرآنی در بین خانواده‌های نیروهای مسلح به یک الگو تبدیل شده است

🔹 امیر سرتیپ «محمودی» با بیان اینکه هر پادگانی که سنگر قرآن شد، شکست‌ناپذیر است، گفت: فرهنگ و سبک زندگی قرآنی در بین خانواده‌های نیرو‌های مسلح به یک الگو تبدیل شده است. / دفاع مقدس

ادامه مطلب ...
popup