🔺 فراخوان تولید نمونه نیمه‌تجاری نیکوتین به‌عنوان ماده اولیه دارویی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 فراخوان تولید نمونه نیمه‌تجاری نیکوتین به‌عنوان ماده اولیه دارویی

🔺 فراخوان تولید نمونه نیمه‌تجاری نیکوتین به‌عنوان ماده اولیه دارویی

🔺 فراخوان تولید نمونه نیمه‌تجاری نیکوتین به‌عنوان ماده اولیه دارویی

🔹 یکصدویازدهمین فراخوان مشارکت در اکتساب فناوری طرح «تولید نمونه نیمه‌تجاری نیکوتین به‌عنوان ماده اولیه دارویی در ریشه‌های موئین تنباکو بر پایه فناوری کریسپر» با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به پیشنهاد یک تیم پژوهشی از دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد. / ایسنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup