🔺 چطور «خانواده» بر مشارکت اجتماعی زنان تخصیص می‌زند؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 چطور «خانواده» بر مشارکت اجتماعی زنان تخصیص می‌زند؟

🔹 سلیمی می‌گوید: جریان غربیِ «عبور از خانواده» و سنتیِ «بازگشت به خانواده» گفتمان‌های ناقصی در نگاه به «خانواده» هستند که به طرز عجیبی بحث درباره مشارکت اجتماعی زنان را به انسداد می‌کشند. راه حل جامع محصول سنتز این دو گفتمان یعنی همان الگوی سوم است. / تسنیم

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup