🔺 «شرکت سهام عام پروژه» بستر مناسب جلب مشارکت سرمایه‌های خرد مردم در جهت جهش تولید

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 «شرکت سهام عام پروژه» بستر مناسب جلب مشارکت سرمایه‌های خرد مردم در جهت جهش تولید

🔺 «شرکت سهام عام پروژه» بستر مناسب جلب مشارکت سرمایه‌های خرد مردم در جهت جهش تولید

🔹 مدل تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با بهره‌مندی از سهام ممتاز سودی در کنار تضمین کف سود بانکی، اطمینان و جذابیت لازم برای جلب مشارکت سرمایه‌های خد مردمی را مهیا خواهد کرد و بدین ترتیب مانع اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم مردم در جهش تولید برداشته خواهد شد و کشور به سمت توسعه بیشتر و مردمی‌سازی اقتصاد حرکت خواهد کرد / تابناک

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup