🔺 تلویزیون برای مردمی‌سازی اقتصاد به برنامه‌سازی جدید نیاز دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • فرهنگی
  • 🔺 تلویزیون برای مردمی‌سازی اقتصاد به برنامه‌سازی جدید نیاز دارد

🔺 تلویزیون برای مردمی‌سازی اقتصاد به برنامه‌سازی جدید نیاز دارد

🔹 یونچی تاثیر برنامه‌سازی تلویزیونی در زمینه اقتصاد را مهم دانست و افزود: خوشبختانه برنامه‌سازی تلویزیونی طی سال‌های گذشته در رسانه موجب یک جریان‌سازی در اقتصاد شده لذا بُعد مهم شعار سال ۱۴۰۳ فرهنگ‌سازی نسبت به مسائل اقتصادی است که باید در این زمینه با نگاه تخصصی برنامه‌های جدید تولید شود. / دفاع مقدس

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup