🔺 خرید تضمینی سیب زمینی مازاد کشاورزان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 خرید تضمینی سیب زمینی مازاد کشاورزان

🔹 سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: طی مکاتباتی که با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم به دنبال مجوز برای خرید تضمینی سیب زمینی هستیم زیرا تولید موجود بیش از ظرفیت بازارهای داخل و صادراتی است. / تسنیم

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup