🔺 خودرو گرانتر شد | افشاگری نائب رئیس انجمن نمایشگاه داران از"مافیای خودرو"

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 خودرو گرانتر شد | افشاگری نائب رئیس انجمن نمایشگاه داران از"مافیای خودرو"

🔺 خودرو گرانتر شد | افشاگری نائب رئیس انجمن نمایشگاه داران از"مافیای خودرو"

🔺 خودرو گرانتر شد | افشاگری نائب رئیس انجمن نمایشگاه داران از"مافیای خودرو"

🔹 وقتی دیدیم که عوامل داخل دولت در حال دست اندازی در مسیر کاهش قیمت خودرو و ابلاغ مصوبه واردات هستند، ما هم همکاری خودمان را کاهش دادیم/ دیدید که هشدار دادیم که در دی ماه قیمت خودرو ۱۰ درصد بالا خواهد رفت و همین اتفاق نیز رخ داد/ تنها کالا‌های که در کشور کاهش قیمت را تجربه کردند برنج داخلی و خودرو بودند! / وارد کنندگان خودرو مونتاژکار شده‌اند و انجمن واردات خودرو به انجمن ضد واردات خودرو بدل شده/ مافیای واردات خودرو به مافیای مونتآز بدل شد و مخالف واردات است/ مافیای مونتاژ پول، رسانه، امام جمعه و نماینده هم دارد/ معاون حمل و نقل وزارت صمت یا عامل قطعه ساز‌ها است یا بازیچه آن‌ها یا در گرو آن‌ها / آفتاب

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup