🔺 پیام پنجگانه پوتین به غرب/ خدا را شکر جهان تک قطبی رو به پایان است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 پیام پنجگانه پوتین به غرب/ خدا را شکر جهان تک قطبی رو به پایان است

🔺 پیام پنجگانه پوتین به غرب/ خدا را شکر جهان تک قطبی رو به پایان است

🔺 پیام پنجگانه پوتین به غرب/ خدا را شکر جهان تک قطبی رو به پایان است

🔹 پوتین برای نمایش تسلط خود بر روسیه پهناور و جنگ اوکراین توامان با مقابله با محور یورآتلانتیک پیام محتوایی مهمی به نخبگان داخلی و بویژه غربی ارسال کرده که عمدتا" در مصاحبه با تاکر کارلسون و یک شبکه تلویزیونی روسیه منعکس شده است. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup