🔺 بدهی 100 میلیارد دلاری در محاسبات وزارت اقتصاد لحاظ شد؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بدهی 100 میلیارد دلاری در محاسبات وزارت اقتصاد لحاظ شد؟

🔹 در شرایطی که نسبت بدهی دولت و بخش های دولتی به GDP، با احتساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود 85 درصد است، این نسبت باید تا پایان برنامه توسعه هفتم به 40 درصد کاهش یابد. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup