🔺 آغاز عرضه اولین اوراق مرابحه ارزی در کشور

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آغاز عرضه اولین اوراق مرابحه ارزی در کشور

🔹 مدیرعامل مرکز مبادله از آغاز عرضه اولین اوراق مرابحه ارزی در کشور خبر داد و گفت: اوراق مرابحه ارزی در قالب یورو پرداخت خواهد شد و سود و بازپرداخت نیز با یورو خواهد بود. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup