🔺 وعده خاندوزی برای امیدواری سهامداران بورس

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 وعده خاندوزی برای امیدواری سهامداران بورس

🔺 وعده خاندوزی برای امیدواری سهامداران بورس

🔹 به گفته وزیر اقتصاد؛ ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران کشور به ویژه صنایع بورسی و همچنین بهبود شرایط آن‌ها می‌تواند سایر زنجیره صنعتی و سهامداران میلیونی بورس در کشور را امیدوار کند. / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup