🔺 مجلس در برنامه هفتم توسعه جایگاه بازنشستگان را ارتقاء بخشید/ رسیدگی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از ضروریات بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجلس در برنامه هفتم توسعه جایگاه بازنشستگان را ارتقاء بخشید/ رسیدگی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از ضروریات بود

🔺 مجلس در برنامه هفتم توسعه جایگاه بازنشستگان را ارتقاء بخشید/ رسیدگی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از ضروریات بود

🔺 مجلس در برنامه هفتم توسعه جایگاه بازنشستگان را ارتقاء بخشید/ رسیدگی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از ضروریات بود

🔹 نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان در نتیجه همکاری مجلس و دولت است، گفت: رسیدگی به وضعیت تمام صندوق‌ها و بررسی هرچه بیشتر شرایط آنها در کنار تامین و خلق منابع جدید از ضروریاتی بود که در دستور کار مجلس قرار گرفت. / خانه ملت

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup