🔺 پایان بورس امروز / فرار حقیقی‌ها از صندوق‌های درآمد ثابت به سوی سهام؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 پایان بورس امروز / فرار حقیقی‌ها از صندوق‌های درآمد ثابت به سوی سهام؟

🔺 پایان بورس امروز / فرار حقیقی‌ها از صندوق‌های درآمد ثابت به سوی سهام؟

🔺 پایان بورس امروز / فرار حقیقی‌ها از صندوق‌های درآمد ثابت به سوی سهام؟

🔹 بازار سهام امروز سبزپوش بود، اما این روند با کاهش حجم و ارزش معاملات خرد همزمان شد. در این میان البته تراز پول حقیقی در سهام مثبت و در صندوق‌های درآمد ثابت منفی بود. فرار پول از صندوق‌های درآمد ثابت از زمان انتشار خبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی شدت گرفته و همزمان ورود پول به سهام افزایش یافته است. / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup