🔺 دانشگاه باید در کنار دولت در امور مختلفی باشد/ جوامع علمی و اندیشه ورزی بایدبازکننده گره های ذهنی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 دانشگاه باید در کنار دولت در امور مختلفی باشد/ جوامع علمی و اندیشه ورزی بایدبازکننده گره های ذهنی

🔺 دانشگاه باید در کنار دولت در امور مختلفی باشد/ جوامع علمی و اندیشه ورزی بایدبازکننده گره های ذهنی

🔹 رئیس جمهور کشور گفت: سهم ما در علوم انسانی جهانی باید اثرگذار باشد و سهم ما در این زمینه باید افزایش پیدا کند. / باشگاه خبرنگاران جوان

ادامه مطلب ...
popup