🔺 فارسی‌ستیزی طالبان شدت گرفت!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 فارسی‌ستیزی طالبان شدت گرفت!

🔺 فارسی‌ستیزی طالبان شدت گرفت!

🔹 آماج نیوز نوشت: مولوی کمال‌الدین منیب، رییس جدید دانشگاه تخار در نخستین روزهای کاری‌ خود دستور داده تا از «واژه‌های بیگانه مانند دانشگاه، دانشکده» در اسناد تحصیلی و مکاتبات استفاده نشود. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup