🔺 ببینید | چرا تبلیغ باور قوم برگزیده یهود توسط صهیونیست ها شدت گرفته است؟/ بهانه تل آویو برای نژادپرستی عیان چیست؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 ببینید | چرا تبلیغ باور قوم برگزیده یهود توسط صهیونیست ها شدت گرفته است؟/ بهانه تل آویو برای نژادپرستی عیان چیست؟

🔺 ببینید | چرا تبلیغ باور قوم برگزیده یهود توسط صهیونیست ها شدت گرفته است؟/ بهانه تل آویو برای نژادپرستی عیان چیست؟

🔹 مجید تفرشی پژوهشگر و تاریخدان در کافه خبر گفت: بحث قوم برگزیده یهود و موعود گرایی و همچنین بی اعتنایی به سرنوشت بقیه موضوع جدیدی نیست. در گذشته متفکران لیبرال غربی و متفکران مسلمان این مساله را مطرح می کردند که بخشی از سبوعیت و توسعه طلبی اسرائیل منبعث از آموزه های یهود است. این اندیشه ها در بخشی از متفکرین کلاسیک سنت گرای یهودی ریشه داشته و جنگ غزه فرصتی را بروز آن فراهم کرده است. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup