🔺 اظهارات جنجالی داریوش مصطفوی؛ عزیزی خادم را چرا برکنار کردند؟ / سروش رفیعی جوری حرف می‌زند انگار مالک باشگاه است/ خودخواهی در استقلال موج می‌زند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 اظهارات جنجالی داریوش مصطفوی؛ عزیزی خادم را چرا برکنار کردند؟ / سروش رفیعی جوری حرف می‌زند انگار مالک باشگاه است/ خودخواهی در استقلال موج می‌زند

🔺 اظهارات جنجالی داریوش مصطفوی؛ عزیزی خادم را چرا برکنار کردند؟ / سروش رفیعی جوری حرف می‌زند انگار مالک باشگاه است/ خودخواهی در استقلال موج می‌زند

🔺 اظهارات جنجالی داریوش مصطفوی؛ عزیزی خادم را چرا برکنار کردند؟ / سروش رفیعی جوری حرف می‌زند انگار مالک باشگاه است/ خودخواهی در استقلال موج می‌زند

🔹 مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس گفت: بدا به حال باشگاهی که حد مدیرعاملش را بازیکن تعیین کند. / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup