🔺 خبر جدید مالیاتی؛این افرادی از پرداخت معاف می شوند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 خبر جدید مالیاتی؛این افرادی از پرداخت معاف می شوند

🔺 خبر جدید مالیاتی؛این افرادی از پرداخت  معاف می شوند

🔹 تجارت نیوز نوشت:طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، معافیت مالیاتی قرار است به خط فقر مطلق برسد؛ این یعنی افرادی که زیر خط فقر مطلق هستند از دادن مالیات معاف خواهند شد. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup