🔺 عکس‌| اتهام جنجالی مراکشی‌ها به تیم ملی نوجوانان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 عکس‌| اتهام جنجالی مراکشی‌ها به تیم ملی نوجوانان

🔺 عکس‌| اتهام جنجالی مراکشی‌ها به تیم ملی نوجوانان

🔹 مهر نوشت: یک رسانه مراکشی با اشاره به ظاهر و فیزیک بازیکنان تیم نوجوانان ایران تلاش کرد این ابهام را به وجود بیاورد که چهره و فیزیک بازیکنان ایرانی با افراد ۱۷ ساله تناسب ندارد. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup