🔺 سازمان آموزش فنی و حرفه‌‎ای پس از 50 سال وارد اساسنامه شد/ از پیش‌بینی منابع مالی پایدار برای سازمان تا کاهش ساعات کاری مربیان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سازمان آموزش فنی و حرفه‌‎ای پس از 50 سال وارد اساسنامه شد/ از پیش‌بینی منابع مالی پایدار برای سازمان تا کاهش ساعات کاری مربیان

🔺 سازمان آموزش فنی و حرفه‌‎ای پس از 50 سال وارد اساسنامه شد/ از پیش‌بینی منابع مالی پایدار برای سازمان تا کاهش ساعات کاری مربیان

🔺 سازمان آموزش فنی و حرفه‌‎ای پس از 50 سال وارد اساسنامه شد/ از پیش‌بینی منابع مالی پایدار برای سازمان تا کاهش ساعات کاری مربیان

🔹 رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در نشست امروز کمیسیون آموزش، گفت: با تصویب نهایی اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای، این سازمان پس از 50 سال دارای اساسنامه شد و برای این سازمان منابع مالی پایدار، ساختار اداری متناسب و معافیت‌‎های مالیاتی تعریف شد، همچنین ساعات کاری مربیان به 24 ساعت تدریس و 6 ساعت تحقیق و پژوهش کاهش یافت. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup