🔺 ابلاغ دستورالعمل نوین خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی توسط وزیر بهداشت/ تکمیل چرخه نظارت بهداشتی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 ابلاغ دستورالعمل نوین خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی توسط وزیر بهداشت/ تکمیل چرخه نظارت بهداشتی

🔺 ابلاغ دستورالعمل نوین خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی توسط وزیر بهداشت/ تکمیل چرخه نظارت بهداشتی

🔹 دستورالعمل نوین خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی توسط وزیر بهداشت به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد. / باشگاه خبرنگاران جوان

ادامه مطلب ...
popup