🔺 پیشگویی یک کارشناس از وضعیت بازار مسکن/ خانه بخریم یا نخریم؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 پیشگویی یک کارشناس از وضعیت بازار مسکن/ خانه بخریم یا نخریم؟

🔺 پیشگویی یک کارشناس از وضعیت بازار مسکن/ خانه بخریم یا نخریم؟

🔺 پیشگویی یک کارشناس از وضعیت بازار مسکن/ خانه بخریم یا نخریم؟

🔹 چهار شاخص اثرگذار بر بازار مسکن در مسیر بهبود قرار گرفته است. ثبات بازارهای موازی، رونق نسبی ساخت و ساز، کاهش سرعت رشد نقدینگی و رکود معاملات مسکن از عواملی است که اثر کنترل کننده بر بازار ملک ایجاد کرده است. / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...
popup