🔺 متهمان "ریگان خودرو" پاسخگوی محکمه شدند/ خرید سهام با پول مردم و شکستن کلاسه‌ها بر سر شرکت چینی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 متهمان "ریگان خودرو" پاسخگوی محکمه شدند/ خرید سهام با پول مردم و شکستن کلاسه‌ها بر سر شرکت چینی

🔺 متهمان "ریگان خودرو" پاسخگوی محکمه شدند/ خرید سهام با پول مردم و شکستن کلاسه‌ها بر سر شرکت چینی

🔹 دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت ریگان خودرو با حضور متهمان، وکلای آن‌ها و شکات برگزار شد. در این جسله چهار متهم به سؤالات قاضی دادگاه پاسخ دادند. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup